Home / Rüya Tabirleri / Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?

ruyada adam oldurmek ne anlama gelir - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir

ADAM ÖLDÜRMEK: Rüyada bir adamı öldürdüğünü görmek, günah ve hataya delalet eder. Rüyada kendi nefsini öldürdüğünü görmek ise, hayra işarettir.

Rüyada bir başkası tarafından öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olmasına ve çok çok hayra nailiyetine delalet eder.

Yine rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek: ”Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık. ” (Taha, 40) mealindeki ayet gereğince, korku, şiddet ve kederden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada kasden ve haksız olarak bir adamı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin günahkar olduğuna delalet eder.

Rüyada, kendisinin boğazlandığını görmek, zulme uğramaya işarettir. Rüyada kesmeksizin bir adamı öldürdüğünü görmek, öldürülene isabet edecek hayır ve mala delalet eder.

Rüyada bir kişiyi öldürdüğünü ikrar ettiğini görmek, rüya sahibine erişicek bir rütbeye işarettir. Zira Musa (a.s): ” —-Rabbim, hakikat ben onlardan bir cana (kıydım) öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım. ”(Kasas 35) mealindeki ayete binaen, Hazret-i Musa bu hali ikrar ettikten sonra rütbeye kavuşmuştur.

Denilmiştir ki: Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi, hiç ummadığı yerden rızka erişir.

Bir kimsenin rüyada savaş meydanında olduğunu ve cenk ederken öldürüldüğünü görmesi, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine alamettir.

ÖLÜM: Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delalet eder.

ruyada oldugunu gormek ne anlama gelir - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Öldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tevbeye delalet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarından kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük mevkiye geçmeye delalet eder.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmasına, öyle bir kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teala’nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine alamettir.

Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delalet eder.

Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehl-i delaletten cemaat hidayete erer. Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya delalet eder.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail olmaya delalet eder.

İbn-i Sirin (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahitetteki saadetine ve güzel haline delalet eder.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selam verdiğini gören kimse selamete ve sıhhate nail olur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirdildiğini görmek, salaha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delalet eder.

Rüyada bir kimsenin kendisine Kuran-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini görmek, taat ve hayrata muvffakiyete delalet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir.

İbn-i Şirin hazretleri demiştir ki:

——–Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa, bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delalet eder.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Allahu Teala ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna delalet eder. Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık pırtık elbise görmek de böyle tabir edilir.

Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.

Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaata delalet eder.

Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işarettir.

Rüyada bir kadının ölü olan erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de erkeğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delalet eder.

Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delalet eder. Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.

Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kişi için, hayra delalet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıklardan şifa bulmaya işarettir.

Rüyada tanınmış bir alimin öldüğünü görmek, rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesine alamettir. Çünkü alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bazı kere de alimin ölümü, dinde bid’atın meydana çıkmasına, abidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine delalet eder.

ÖLÜM ANI: Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah’ın kitabında şüphe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alamettir.

ruyada olum anini görmek 1 - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Ölüm Anını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bir kimsenin ölüm anını görmesi, misafiri hazırlamaya ve bekarın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer bir sanata nakletmeye delalet eder.

ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMAK: Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delalet eder.

ruyada olu uzerine aglamak - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Ölü Üzerine Ağlamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delalet eder. Çünkü ölü üzerine bağırıp çağırarak ağlamak dinen makbul değildir.

Rüyada bağırarak ağlamak, ağlayan kişi tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Bazı kere de bu türlü ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye delalet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada feryat ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine, ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine, def, zil v.s. gibi şeylerin sesleri de feryat ederek ağlamaya alamettir.

ÖLÜNÜN GASLİ: Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir fasıkın tevbe edeceğine alamettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delalet eder.

ruyada olunun gasli - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Ölünyü Gasl Etmek Ne Anlama Gelir?

Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde yıkanır görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve yüksek rütbeye delalet eder.

ÖPMEK: Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı maldan veya ilmi eserden faydalanmaya delalet eder.

ruyada opmek ne anlama gelir - Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada Ölüyü Öpmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delalet eder.

Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun babası ile arada kurulacak dostluk ve sevgiye delalet eder.

Rüyada alim ve fazıl bir kişinin güzel bir kimseyi öptüğünü görmek, o kimsenin Kur’an okumasına, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka delalet eder.

Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü görmek, o çocuğundan veya çocuğunun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişmeye işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir